Legislatie

Actele normative ce impun desfasurarea activitatii arhivistice:

Legea nr.16/1996 a Arhivelor Nationale (publicata in Monitorul Oficial nr.71/09.04.1996), cu urmatoarele modificari:

Legea nr. 358/06.06.2002 (M.Of. nr.476/03.07.2002)

O.U.G. nr.39/31.05.2006 (M.Of. nr.486/05.06.2006)

Legea nr. 474/12.12.2006 (M.Of. nr.1016/21.12.2006)

Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23.05.1996.

Normativ pentru depozitele de arhivă - Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si privati de arhiva.

Legea nr.135/15.05.2007 privind arhivarea documentelor în format electronic.

ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996.

Documentele dumneavoastra sunt in mainile expertilor nostri