Actele normative ce impun desfãșurarea activitãții arhivistice:

Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naționale (publicatã ȋn Monitorul Oficial nr.71/09.04.1996), cu urmãtoarele modificãri:

–      Legea nr. 358/06.06.2002 (M.Of. nr.476/03.07.2002)

–      O.U.G. nr.39/31.05.2006 (M.Of. nr.486/05.06.2006)

–      Legea nr. 474/12.12.2006 (M.Of. nr.1016/21.12.2006)

–      Legea nr. 138/2013 (M.Of. nr.253/07.05.2013)

Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naționale – Republicatã –  (publicatã ȋn Monitorul Oficial nr.293/22.04.2014)

Normativ pentru depozitele de arhivă – Normativ privind caracteristicile tehnico-funcționale ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate ȋn administrarea creatorilor publici și privați de arhivã.

Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23.05.1996.

Legea nr.135/15.05.2007 privind arhivarea documentelor în format electronic.

ORDONANȚA DE URGENȚǍ privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996.